deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Akıntı çağanozu deyimi:

Akıntı çağanozu deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Sarhoşluk ya da benzeri bir nedenle düzgün, uyumlu yürüyemeyen, eğri adımlar atan kişi.

2. Vücudunda göze çarpacak bir çarpıklık bulunan kimse.
"Şu akıntı çağanozuna bakın, koşturuyor."

Çağanoz: Bir yengeç türü.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.