deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Akla gelmemek deyimi:

Akla gelmemek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Hatırlanamamak.

2. Olabileceğini düşünmemek.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.