deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Akla getirmemek deyimi:

Akla getirmemek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Olabileceğini, gerçekleşebileceğini düşünmemek.
"Böyle bir sonuç olabileceğini akla getirmemiştik."

1. Hatırlatmamak.
"Gösterdiğim fotoğraflar akla bir şey getiriyor mu?"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.