deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Akla sığmak deyimi:

Akla sığmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Aklın kabul edebileceği ölçülerde olmak.
"Önerileri akla sığacak şeyler."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.