deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Aklı bir karış havada olmak deyimi:

Aklı bir karış havada olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Değişik sebeplerden dolayı dengeli düşünememek, olgun davranış göstermemek.
"Onun aklı bir karış havada, söylediklerini unutur."
"Senin yaşındayken, aklım bir karış havada olduğu için çevremi umursamadım."
"Aklı bir karış havada olan ve her söylenene hemen inanan zavallı biri."
"Aklın bir karış havada, mutluluğu uzaklarda arama."
"Aklı bir karış havada olduğundan verilen işi beceremedi."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.