deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Aklı fırtlamak deyimi:

Aklı fırtlamak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Çok korkmak, çok şaşırmak.
"Beni karşısında görünce aklı fırtladı."

2. Kendi tutum ve davranışına, kendi düşünce biçimine çok aykırı bulmak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.