deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Aklı gözünde deyimi:

Aklı gözünde deyiminin anlamı ve açıklaması

Gördüğünden başka hiçbir şeye inanmayan, yalnızca gördüğüne inanan (kimse).
"Sizin gibi aklı gözünde insanlara hiçbir şey anlatılmaz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.