deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Akordu bozuk olmak deyimi:

Akordu bozuk olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Akortsuz olmak.
"Akordu bozuk aleti bana vermek."

2. Uyumsuz davranışlarda bulunmak.
"Bu çocuğun akordu bozulmuş, ne dediğini bilmiyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.