deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Akşamdan kalmış deyimi:

Akşamdan kalmış deyiminin anlamı ve açıklaması

Gece içtiği içkinin sersemliğini sabah olduğu hâlde üzerinden atamamış kimseler için kullanılır.
"Bugün de akşamdan kalmışsın."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.