deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Aktif rol oynamak deyimi:

Aktif rol oynamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Etkili olmak.
"Matematik dersi, sınavı kazanmasında aktif rol oynadı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.