deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Al abdestini, ver pabucumu deyimi:

Al abdestini, ver pabucumu deyiminin anlamı ve açıklaması

Senden gördüğüm yarar, bu yüzden uğradığım zarara değmedi; yaptığın iyilik senin olsun, anlamında kullanılır.
"Derede abdest alan Hoca, ayağını yıkarken pabucu suya kapılır. Hoca çaresizce dereye dönüp yellenip, 'Al abdestini, ver pabucumu!' der."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.