deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Al beş paralık da bundan deyimi:

Al beş paralık da bundan deyiminin anlamı ve açıklaması

Hoşa gitmeyen bir sözün yersizliğini anlatmak için kullanılır.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.