deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Al haberi, git kabarı kabarı deyimi:

Al haberi, git kabarı kabarı deyiminin anlamı ve açıklaması

Sevindirici bir haber alındığında övünülebilir, mutlu olunabilir anlamında kullanılır.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.