deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Al sana bir ... daha deyimi:

Al sana bir ... daha deyiminin anlamı ve açıklaması

Yeni bir aksilik olunca bezginlik anlatılmak üzere söylenir.
"Al sana bir fatura daha, öde öde bitmiyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.