deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Alabanda olmak deyimi:

Alabanda olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birine askıntı olmak, asılmak, musallat olmak.
"Bu çocuk sürekli bana alabanda olmaktan bıkmadı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.