deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Alet etmek deyimi:

Alet etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kimseyi hoş olmayan bir işte aracı olarak kullanmak.
"Çocukları da dilenciliğe alet ediyorlar."
"Beni de bu yalanlarına alet etme lütfen."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.