deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Aleyhine söylemek deyimi:

Aleyhine söylemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Çekiştirmek, yermek.
"Veli toplantısında, öğretmen sınıf aleyhine sözler söyledi."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.