deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Alı alına, moru moruna deyimi:

Alı alına, moru moruna deyiminin anlamı ve açıklaması

Sağlıklı, kanlı canlı.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.