deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Alın damarı çatlamak deyimi:

Alın damarı çatlamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Utanma duygusu kalmamak.
"Alın damarı çatlamış adamın, bir de laf anlatmaya çalışıyorsun."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.