deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Alışkanlığından kopamamak deyimi:

Alışkanlığından kopamamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Belli bir huydan vazgeçememek, alışıklığı bırakamamak.
"Eski alışkanlığından kopamadığı için tüplü televizyon kullanıyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.