deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Allah akıllar versin deyimi:

Allah akıllar versin deyiminin anlamı ve açıklaması

Yapılan akılsızca davranışları belirtmek için kullanılır.
"Bu saatte dışarı çıkılır mı? Allah akıllar versin."
"Bu havada bu kıyafetler giyilir mi? Allah akıllar versin."
"Allah akıllar versin sana, tüm yumurtaları kırmışsın."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.