deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Allah bir dediğinden başka sözüne inanılmaz deyimi:

Allah bir dediğinden başka sözüne inanılmaz deyiminin anlamı ve açıklaması

Birinin çok yalancı olduğunu anlatmak için söylenen bir söz.
"Siyasetçi insanın Allah bir dediğinden başka sözüne inanılmaz."
"Hani parayı bugün getirecekti? Onun Allah bir dediğinden başka sözüne inanılmaz zaten."
"Senin Allah bir dediğinden başka sözüne inanmam."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.