deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Allah bir deyimi:

Allah bir deyiminin anlamı ve açıklaması

Yemin yerine kullanılır.
"Allah bir daha geç kalırsam ne istersen yap."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.