deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Allah indinde zayi olmamak deyimi:

Allah indinde zayi olmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Allah nazarında makbul sayılmak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.