deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Allah versin deyimi:

Allah versin deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Dilenciyi savmak için "bekleme, sadaka vermeyeceğim" anlamında söylenir.
"Allah versin, patron yok."

2. İyi şey elde edenlere memnunluk bildirmek için, kimi zaman da takılma ve şaka için söylenir.
"Allah versin, işlerin gayet iyi görünüyor.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.