deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Allamelik taslamak deyimi:

Allamelik taslamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bilgisiz olduğu hâlde her şeyi bilir görünmek, allame kesilmek.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.