deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Altı karış beberuhi deyimi:

Altı karış beberuhi deyiminin anlamı ve açıklaması

Kısa boylu olanlar hakkında alay yollu söylenir.
"Altı karış beberuhi çıkmış karşımıza, bir de kabadayılık yapıyor."
"Altı karış beberuhi bir belediye başkanımız var."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.