deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Altını üstüne getirmek deyimi:

Altını üstüne getirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bir şeyi bulmak için aramadık yer bırakmamak.
"Evin altını üstüne getirdik ama tabancayı bulamadık."

2. Söz ve davranışlarıyla çevreyi birbirine düşürmek, karmakarışık etmek.
"Adam iki çift laf etti. Topluluğun altını üstüne getirdi."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.