deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ana muhalefet deyimi:

Ana muhalefet deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok partili düzende, parlamentoda iktidardan sonra sayıca en çok milletvekiline sahip olan parti.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.