deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Anlayıp dinlemek deyimi:

Anlayıp dinlemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir olayı iyice anlamak.
"Beni anlayıp dinlemeden suçladınız."
"İnsanlar, olayı anlayıp dinlemeden saldırmaya başladılar."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.