deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ardı ardına deyimi:

Ardı ardına deyiminin anlamı ve açıklaması

Birbiri ardından, hiç aralıksız, birbiri ardınca.
"Tabancalar ardı ardına patlıyordu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.