deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Arkası olmamak deyimi:

Arkası olmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kayıracak kimsesi olmamak.
"Arkası olmadığı için işten çıkardılar adamı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.