deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Arkaya bırakmak deyimi:

Arkaya bırakmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Sonraya, başka zamana bırakmak, ertelemek.
"Türkçe ödevimi arkaya bıraktım."
"Kaymaklı tatlıyı arkaya bırakıyorum."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.