deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Arzuhâl kadar deyimi:

Arzuhâl kadar deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir mektubun çok uzun olduğunu anlatmak için söylenir.
"O dönemde iki tane arzuhâl kadar mektup aldığımı hatırlıyorum."
"Bu arzuhâl kadar mektubu kime yazdın?"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.