deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Aş pişti, kaşık üstüne dikildi deyimi:

Aş pişti, kaşık üstüne dikildi deyiminin anlamı ve açıklaması

“Her şey hazır” anlamında söylenir.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.