deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Aşağı kalır yeri olmamak deyimi:

Aşağı kalır yeri olmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Nitelikleri bakımından başkalarıyla karşılaştırıldığında eksiği olmamak, denk olmak.
"Bu telefonun da o dediğinden aşağı kalır yeri yok."
"Ömer'in de Hakan'dan aşağı kalır yeri yok."
"Bizim öğretmenin sizin öğretmenden aşağı kalır yeri yok."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.