deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Aşağıdan güreşmek deyimi:

Aşağıdan güreşmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Sertlikle elde edilemeyen bir işte sonuç almak için tatlı dille ve kurnazca davranmak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.