deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Asap bozmak deyimi:

Asap bozmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Sinir bozmak, sinirlendirip öfkelendirmek.
"Benim asabımı bozma, verdiklerimi de geri alırım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.