deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ateş saçağı sarmak deyimi:

Ateş saçağı sarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir iş ya da olayın önüne geçilemez, önlenemez hale gelmesi, tehlikeli bir durum alması.
"Ateş saçağı sarmadan çabuk gidelim buradan!"
"Ateş saçağı sarmış, bu kız bu oğlandan vazgeçmez artık."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.