deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ateş tufanı deyimi:

Ateş tufanı deyiminin anlamı ve açıklaması

Her tarafı kaplayan şiddetli yangın.
"O güzelim ormanları ateş tufanı sarmış."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.