deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Atlama tahtası deyimi:

Atlama tahtası deyiminin anlamı ve açıklaması

Daha iyi bir duruma gelmek için araç olarak kullanılan yer ya da kimse için kullanılır.
"O, daha yüksek bir göreve gelmek için belediye başkanlığını atlama tahtası olarak görüyordu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.