deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Attığı attık, tuttuğu tuttuk deyimi:

Attığı attık, tuttuğu tuttuk deyiminin anlamı ve açıklaması

Yaptığı her işin herkesçe kabul görmesini isteyen zorba tavırlı kimseleri anlatmak için söylenir.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.