deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Avukat tutmak deyimi:

Avukat tutmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Adli işlemleri gereğince yerine getirmek için bir avukata vekâletname verip onu yetkili kılmak.
"Başı belaya girince avukat tutmak zorunda kaldı."
"Karşı taraf avukat tutmuş."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.