deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Avurt zavurt etmek deyimi:

Avurt zavurt etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Beceremeyeceği şeyleri becerebilecekmiş gibi konuşmak.
"Avurt zavurt etmeyi bırak da yarın bize yardımcı olacak mısın?"

2. Korkutucu sözler söylemek.
"Avurt zavurt ederek bizi korkutacağını mı sanıyorsun?"

Avurt: Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.