deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ay otuz hafta yedi deyimi:

Ay otuz hafta yedi deyiminin anlamı ve açıklaması

Sık sık, pek sık, hemen hemen her gün.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.