deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ayağına çekmek deyimi:

Ayağına çekmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendine yaklaşmasını sağlamak.
"Düşmanı ayağına çekmek için planlar yapıyordu."
"Ayağına çekme planı başarılı olmadı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.