deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ayağının altında deyimi:

Ayağının altında deyiminin anlamı ve açıklaması

Yüksek bir yerden geniş bir alanı görebilir durumda.
"Balkona çıkıp baktığında tüm şehir ayağının altında."
"Çamlıca'dan baktığında Boğaz ayağının altında kalıyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.