deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ayaz oldu bulut oldu, geçen günler umut oldu deyimi:

Ayaz oldu bulut oldu, geçen günler umut oldu deyiminin anlamı ve açıklaması

"Geçmişte iyi kötü günler oldu, şimdi hepsini unuttuk" anlamında söylenir.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.