deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ayıp düşmek deyimi:

Ayıp düşmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Uygun olmamak, hoş karşılanmamak, yakışık almamak.
"Böyle söylemek ayıp düşer."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.