deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ayıya gül ver, alsın kıçını silsin deyimi:

Ayıya gül ver, alsın kıçını silsin deyiminin anlamı ve açıklaması

Görgüsüz ve kaba kimselerin ince şeylerden anlamayacağını anlatmak için söylenir.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.